Sloopopvolgingsplan (SOP)


Wanneer u in het Vlaamse Gewest renovatie- of sloopwerken plant, is het soms verplicht om een sloopopvolgingsplan toe te voegen aan uw omgevingsvergunning. De opmaak van het sloopopvolgingsplan is verplicht in het kader van de vergunningsaanvraag ingeval dat de omvang van het gebouw > 1000 m³ bij niet-residentieel gebruik of > 5000 m³ bij residentieel gebruik. Het sloopopvolgingsplan (sloopinventaris) omvat eveneens een asbestinventaris. Het doel van deze maatregel is het selectief slopen van gebouwen stimuleren om zo tot meer hoogwaardige afvalstoffen te komen tijdens de sloopwerken.


Los van de verplichte sloopinventarisatie bij een omgevingsvergunning, kan de bouwheer ook gebruik maken van het vrijwillige systeem opgezet door Tracimat. Tracimat is de enige erkende sloopbeheerorganisatie. Wanneer een sloopopvolgingsplan goedgekeurd werd door Tracimat en het gebouw selectief gesloopt werd, kan het puin aangeboden worden bij de breker als puin met een laag milieurisicoprofiel, wat goedkoper verwerkt kan worden dan puin met een hoog milieurisicoprofiel. Zeker bij grotere sloopwerken kan intekenen in het Tracimat traject, kosten-baten erg interessant zijn.


Wij maken voor u een sloopopvolgingsplan (SOP) op die u kan toevoegen aan uw omgevingsvergunning. Ook kan Stecom uw SOP indienen bij Tracimat. Wij zijn erkend als Tracimat deskundige met jarenlange ervaring in asbestinventarisatie en -analyse.


Asbestinventaris

Een asbestinventaris geeft een overzicht van alle asbesthoudende materialen in een gebouw. Afhankelijk van de situatie maken wij een inventaris op basis van een visuele inspectie of door meer destructief te werk te gaan. Dit laatste maakt het mogelijk om ook verborgen materialen te inspecteren. Een erkend labo staat ons bij voor de analyse van eventuele stalen. Hierna bezorgen wij u een gedetailleerd rapport met alle resultaten. 

U kan op ons beroep doen voor: 

  • Asbestinventarisaties
  • Visueel of destructief asbestonderzoek
  • Asbestinventarisattest verplicht bij woningverkoop

Prijs weten voor een sloopovolgingsplan of een asbestinventaris? 
De prijs hiervoor hangt af van de omvang en de aard. 
Vraag hier je prijs aan. 
 

Contact