VOCHTEXPERTISE

Wij doen al meer dan 20 jaar vochtexpertises, deze expertise gaat met verschillende meettoestellen aan de slag voor een correcte analyse. Je krijgt gericht advies voor de juiste technische oplossing.

Heb je vochtproblemen in je woning?

Heb je vochtproblemen in je woning? Vooraleer je dure ‘oplossingen’ laat uitvoeren, is het belangrijk om de juiste oorzaak te achterhalen. Met een onafhankelijke vochtexpertise onderzoeken wij het probleem en krijg je deskundig advies voor de beste technische oplossing.

Er bestaan verschillende mogelijke oorzaken voor vochtproblemen in een gebouw. Vooraleer een bedrijf in te schakelen voor een specifieke technische oplossing, moet je eerst weten wat het probleem effectief veroorzaakt.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van vochtproblemen?

Opstijgend vocht door een ontbrekende of niet afdoende vochtkering
Condensatie van waterdamp tegen koude oppervlaktes
Doorslag van regen
Lekken in waterleidingen, afvoerleidingen,…

Wij doen al meer dan 20 jaar vochtexpertises. Wij voeren zelf geen waterdichtingswerken uit en hebben geen enkele commerciële activiteit! Je krijgt gericht advies voor de juiste technische oplossing.

PLAATSBESCHRIJVING

Wil je een omstandig en nauwkeurig verslag van je een gebouw laten maken? 
Het proces verbaal van plaatsbeschrijving, ook een nulstaat genoemd, geeft een analytische en gedetailleerde weergave van de toestand van het onroerend goed op een bepaald tijdstip.

De plaatsbeschrijvingen van Stecom zijn omstandig en in alle nauwkeurigheid opgesteld door een expert, en is veel meer dan enkele foto’s.

Naargelang het onderwerp, opdrachtgever of doelstelling leveren wij een op maat gemaakt proces verbaal van plaatsbeschrijving over het onroerend goed.

Bij aanvang van het huurcontract.

Ten einde discussies te vermijden op het einde van een huurperiode wordt er bij aanvang van de huur een plaatsbeschrijving opgesteld.
Deze plaatsbeschrijving is wettelijk voorzien in art 1730-1731 BW en dient geregistreerd te worden op het regionale registratiekantoor.

Bij aanvang van werken.

Voor de werken starten zal er een risicozone bepaald worden en invloedsfeer afgebakend worden. Binnen deze zone is het aangewezen een plaatsbeschrijving te laten opstellen. Meestal beperkt dit zich tot de aangrenzende eigendommen of lokalen.
De plaatsbeschrijving is veelal vereist voor de ABR-polis van de aannemer en zal dienen als basis bij betwistingen ingevolge aangerichte schade.
 

RIOLERINGSKEURING

Vanaf 1 juli 2011 dient u over een keuringsattest te beschikken wanneer u wilt aansluiten op het rioleringsstelsel.

Dien ik een keuring uit te laten voeren?

Bij nieuwbouw zal u steeds een keuring moeten laten uitvoeren vooraleer u kan aansluiten op het rioleringsstelsel. Bij andere gevallen zal dit in overleg met de riolegsbeheerder gebeuren. Hiervoor kan u bij ons terecht. Neem hiervoor wel tijdig contact met ons op, zodanig dat u bij de bouw kan rekening houden met de vereisten enerzijds, en het verzamelen van het benodigde bewijsmateriaal anderzijds. Ook kan dan het tijdstip van de plaatselijke controle zo gekozen worden dat het stelsel maximaal visueel te inspecteren is. Sowieso valt het aan te bevelen de rioleringswerken gedegen fotografisch te documenteren.

De keurder gaat hiervoor na of het rioolstelsel op uw eigendom volledig gescheiden is, d.w.z. of het regenwater (RWA - regen water afvoer) en het vuile water (DWA - droog weer afvoer) volledig gescheiden worden afgevoerd. Dit betekent dat er geen vuil water in het regenwatercircuit mag komen, maar ook andersom, dat er geen regenwater in het vuilwatercircuit mag belanden! Indien uw stelsel hieraan voldoet, en ook aan alle overige eisen (aanwezigheid septische tank, regenwaterput, infiltratievoorziening,...) kan de keurder u een conformiteitsattest afleveren. Wanneer dit in orde is, kan de aansluiting worden doorgevoerd. 

AFKOPPELINGSDESKUNDIGE

Wanneer een gescheiden riolering wordt aangelegd in een straat dienen alle bewoners hun privéwaterafvoer gescheiden aan te leggen. Dit wil zeggen dat er aanpassingswerken uitgevoerd dienen te worden zodat het regenwater en afvalwater volledig gescheiden worden aangebracht tot op de rooilijn. 

Als erkend afkoppelingsdeskundige zullen wij een plaatsbezoek uitvoeren waarbij wij de bestaande situatie in kaart brengen. Vervolgens zal een ontwerp uitgewerkt worden hoe de afkoppeling optimaal en volgens de huidige wetgeving uitgevoerd kan worden. Dit gebeurt na grondige analyse ter plaatse rekening houdende met de praktische mogelijkheden. De klant ontvangt een duidelijk dossier waardoor ze dit zelf kunnen uitvoeren ofwel kunnen laten uitvoeren door een aannemer.

Prijs weten voor een van de diensten? 
De prijs voor een van de diensten hangt af van de omvang en de aard van de werken. 
Vraag hier je prijs aan.

Contact