ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT (EPC)

Je mag een gebouw/woning pas te koop of te huur aanbieden wanneer je een EPC-certificaat kunt voorleggen. Dit certificaat geeft aan de hand van een kleurenbalk potentiële kopers en huurders een beeld van de energiezuinigheid van je gebouw. Des te lager het energiecijfer op de balk, des te beter.

Wij komen ter plaatse en maken een analyse van alle elementen die een invloed hebben op de energiezuinigheid van de woning: ramen en deuren, isolatie, verwarming, sanitair warm water, …
Daarnaast kijken wij ook naar eventuele energiebesparende maatregelen zoals een zonneboiler, zonnepanelen of een warmtepomp. 

Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend.

EPC bij verkoop en verhuur residentiële gebouwen (woningen en appartementen)
EPC bij verkoop en verhuur klein niet residentieel (handelspanden)
EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (vanaf 2 appartementen)
EPC bij verkoop en verhuur voor grote niet-residentiële gebouwen (vanaf 1 januari 2023)


EPB

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. Met de energieprestatieregelgeving wil men de energiehuishouding en het binnenklimaat van een gebouw verbeteren. Men wil dus zuinigere, goed geïsoleerde gebouwen nastreven. Maar aangezien goede isolatie gepaard gaat met een verhoogde luchtdichtheid, moet er aan de aan- en afvoer van verse en vervuilde lucht de nodige aandacht geschonken worden.

In de ontwerpfase kijken wij samen met de bouwheer naar het volledige gebouw. Hoe worden de muren, het dak en de vloer opgebouwd? Wat moet er, en wat kan er voorzien worden van isolatie. Hoe situeren de ramen zich ten opzichte van de ligging van het gebouw? Ook de technieken komen aan bod. We geven specifiek advies over ventilatiesystemen, verwarmingstechnieken en hernieuwbare energie. Is een warmtepomp haalbaar en hoe verhouden zich de kosten en baten van zonnepanelen of een zonneboiler? We bekijken samen specifiek voor jouw project welke maatregelen economisch interessant zijn.

Wij leveren geen standaardverslag, maar een rapport toegespitst op jullie noden, rekening houdend met de ligging van de woning, het budget en het verwachte E-peil. Het energiepeil van een gebouw of woning wordt uitgedrukt in een E-peil. Hoe lager, hoe beter. Is het resultaat slechter dan de EPB-eisen dan krijg je als bouwheer een boete, scoort de woning beter dan kan je in aanmerking komen voor premies die door de overheid of netbeheerder worden voorzien

Tijdens het bouwproces blijven wij op elk moment bereikbaar voor eventuele vragen, herberekeningen en energieadvies.

Na de werken stellen we het volledige EPB-dossier op. Hiervoor verwerken we alle aangeleverde facturen en stavingstukken van de isolatie, ventilatie, verwarming, … Hierbij brengen we alle factoren in rekening waaronder de warmteverliezen, luchtdichtheid, isolatie, ventilatie, verwarming, ramen en deuren, de oriëntatie, koeling, leidingverliezen, … We berekenen het finale E-peil, S-peil en andere EPB-eisen die van toepassing zijn op jouw project en geven advies ivm premies.WARMTEVERLIESBEREKENING

Een warmteverliesberekening bepaalt de hoeveelheid vermogen, nodig om een woning/gebouw op te warmen tot de gewenste binnentemperatuur. Er wordt dus ook bepaald hoeveel vermogen een opwekker (ketel/warmtepomp/…) moet leveren om het gebouw te kunnen verwarmen, alsook hoeveel vermogen de afgifte-elementen (radiatoren/vloerverwarming/…) moeten kunnen leveren om een ruimte op de gewenste temperatuur te brengen.
Zonder een warmteverliesberekening kan het het voorkomen dat een gebouw of een ruimte niet of niet snel genoeg kan opgewarmd worden. Ook als de warmtepomp teveel vermogen levert, slaat deze voortdurend aan/uit en zorgt dit voor een hoger energieverbruik en een kortere levensduur.

Deze warmteverliesberekening wordt uitgevoerd volgens de norm NBN EN 12831-1 en is dus ook geldig als stavingstuk bij de EPB studie. 

VENTILATIEVERSLAGGEVING

Sinds 1 januari 2016 is het in Vlaanderen verplicht een erkende ventilatieverslaggever aan te stellen bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties.

De ventilatieverslaggever zorgt ervoor dat er op voorhand nagedacht wordt over de integratie van een correct gedimensioneerd ventilatiesysteem in de woning. Door dit in de ontwerpfase reeds mee te nemen, zorgen we ervoor dat er een gezond binnenklimaat kan gerealiseerd worden in het gebouw. Bovendien moet de installatie makkelijk te onderhouden zijn zodat ze ook in de toekomst perfect blijft functioneren.

Problemen met slecht functionerende of onvoldoende afgestelde ventilatiesystemen, zorgen voor een hoger energieverbruik, slecht comfort en onvoldoende luchtkwaliteit in de woning. Door het beperken van drukverliezen in de leidingen, kiezen voor zuinige ventilatoren en het juist afstellen van de benodigde debieten, kan met een goed ontworpen en geplaatste ventilatie-installatie heel wat energie bespaard worden. Hierdoor kan men een verlaging van het E-peil realiseren van ongeveer 10 à 15 E-peilpunten.Voorontwerp

In samenspraak met de bouwheer en de architect zal men beslissen welk ventilatiesysteem geplaatst zal worden. Op basis van de keuze van het ventilatiesysteem, zal de ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp opmaken. Hierop wordt gespecificeerd in welke ruimtes welke ventilatievoorzieningen dienen getroffen te worden met hun bijhorende debieten, een voorstel voor de plaatsing van de ventilatie-unit en de verschillende verdeelbuizen.
De ventilatie ontwerp specificaties worden opgesteld met daarin alle prestatie-eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen. Dit document dient samen met het ventilatievoorontwerp aan de aannemers bezorgd te worden, zodat ook zij een juiste offerte kunnen opmaken en later het systeem goed kunnen plaatsen en inregelen. Het ventilatievoorontwerp wordt ingediend bij een kwaliteitsinstelling. 

Meting
Als de woning in gebruik wordt genomen komt de ventilatieverslaggever ter plaatse de ingestelde debieten nameten. Er wordt een ventilatieprestatieverslag van deze meting opgesteld en het ventilatieprestatieverslag wordt ingediend bij een kwaliteitsinstelling.

Om de EPB eindaangifte te kunnen indienen, heeft de EPB-verslaggever het ventilatieprestatieverslag nodig dat door de ventilatieverslaggever ingediend werd in de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie. 

LUCHTDICHTHEIDSMETINGEN

Een luchtdichtheidsmeting, ook wel blowerdoortest genoemd, is een meting van de luchtdichtheid van het gebouw. Hiervoor wordt met behulp van een ventilator het gebouw in over- en onderdruk gebracht.

Een luchtdichtheidsmeting is een eenvoudige manier om het E-peil van een gebouw te verlagen. Vaak is de gemeten luchtdichtheid beter dan de standaard waarde. Hierdoor heeft dit meteen een impact heeft op uw E-peil. De winst op het behaalde E-peil kan makkelijk oplopen tot ± 10 tal E-peil punten.

Tijdens de luchtdichtheidsmeting worden ook de luchtlekken opgespoord. 

Prijs weten voor een van de diensten? 
De prijs voor een van de diensten hangt af van de omvang, de aard en de duur van de werken. 
Heb jij een bouwproject in het vooruitzicht?
Vraag hier je prijs aan.

Contact